Kiedy należy wymagać pozwolenia wodnoprawnego przy zbieraniu odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2018 r.

PYTANIE

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi nr QA843722 przez Panią Ewę Piętowską.

Czy udzielona odpowiedź jest aktualna w świetle nowej ustawy z 20.07.2017 r. prawo wodne - dalej pr.wod.?

Jeżeli tak, to które zapisy w aktualnym przepisie prawa o tym świadczą?

Jeżeli nie, to proszę o aktualne stanowisko.

Zgodnie z art. 388 ust. 2 pkt 9 pr.wod., wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia następuje przed uzyskaniem m.in. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Kiedy należy wymagać pozwolenia wodnoprawnego przy zbieraniu odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX