Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Klient pobierał zasiłek stały do 30.04.2017 na podstawie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W dniu 04.05.2017 złożył do GOPS wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem dostarczenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W dniu 04.05.2017 przeprowadzono wywiad środowiskowy, następnie w dniu 08.05.2017 wydano postanowienie o zawieszeniu postęp. adm. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku stałego. 10.05.2017 wydano decyzję przyznającą zasiłek okresowy od 01.05.2017 na czas zawieszenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku stałego. W dniu 21.06.2017 dostarczono brakujące orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano do 30.06.2019 wraz z oświadczeniem, że osoba nie posiada żadnych dochodów i nie pracuje ze względu na stan zdrowia ( stan zgodny z wywiadem środowiskowym z dnia 04.05.2017). W dniu 21.06.2017 wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania adm. w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku stałego.

Czy decyzję przyznającą prawo do zasiłku stałego wraz z wyrównaniem od 01.05.2017 można wydać na podstawie wywiadu środowiskowego z dnia 04.05.2017?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?