Kiedy należy ująć w księgach rachunkowych przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania wobec kontrahenta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o informację na temat momentu (roku) na ujęcie w księgach rachunkowych i podatkowych spisania przedawnionego zobowiązania wobec kontrahenta. Dla przykładu: Zapłata za kupiony towar miała zostać dokonana w terminie do 15 lipca 2018 r. Dwuletni termin przedawnienia należy liczyć od 15 lipca 2018 r. Przedawnienie upłynie na koniec 31 grudnia 2020 r.

Czy wobec powyższego spisanie ww. zobowiązania należy ująć w księgach rachunkowych roku 2020, czy z dniem kolejnym po upływie terminu przedawnienia, tj. 1.01.2021 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX