Kiedy należy udostępniać dokumenty, które zostały skierowane do wykonawców składających oferty oraz ich odpowiedzi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 74 p.z.p. na wniosek w każdej chwili (na każdym etapie postępowania) udostępniamy wezwania do wyjaśnienia treści oferty, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów, omyłki tj. dokumenty, które zostały skierowane do wykonawców składających oferty oraz ich odpowiedzi, czy udostępniamy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX