Kiedy należy sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli w firmie strefa zagrożenia wybuchem jest na zewnątrz budynku przy dwóch butlach z gazem zakwalifikowana jako 2, należy opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Nie jest to miejsce pracy pracowników.

Czy wg przepisów dokument taki należy sporządzić w momencie kiedy mówimy o miejscu pracy pracownika, gdzie na danym miejscu występuje strefa zagrożenia wybuchem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX