Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2007 r. nasza spółka otrzymała od kontrahenta notę obciążeniową z tytułu opóźnienia terminu realizacji umowy. W miesiącu otrzymania tej noty zaksięgowaliśmy ją w naszych księgach jak również zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodu pomimo, że kwota ta nie została przez nas zapłacona. W świetle wyszukanych wówczas wyjaśnień w tym temacie (pomimo braku zapłaty koszt ten powinien stanowić koszt podatkowy bez względu na zapłatę. Istotą rzeczy jest fakt związku kosztu z przychodem a ten niewątpliwie taki związek posiadał.

Sprawa kary trafiła na drogę sądową. Dnia 2 marca został ogłoszony wyrok ostateczny w tym zakresie, który nakazał naszej spółce zapłacenie kary ale tylko w niewielkiej części. Koszt więc z tym związany jest niewielki w stosunku do zaliczenia pierwotnej kwoty w koszty. Po otrzymaniu wyroku, a może to nastąpić jeszcze do końca marca, spółka musi skorygować wcześniejsze koszty a tym samym wykazać dochód do opodatkowania.

Czy korekta powinna nastąpić w zestawieniu wyniku za 2009 r. czy korektę tą ująć w księgach 2010 r.?

Zaznaczam, że bilans nie jest na chwilę obecną zatwierdzony, ani nie złożono jeszcze rocznej deklaracji CIT-8 za 2009 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?