Kiedy należy przyjąć, że termin 30dniowy na usunięcie braków minął i decyzja na zbieranie odpadów wygasła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów złożył do dnia 5 marca 2020 roku wniosek o zmianę posiadanej decyzji, następnie 02.04.2020 r. został wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni. Podmiot 07.04.2020 r. złożył pismo nawiązując do wezwania, że ze względu na stan pandemii i ustawę o "Covid" nie jest w stanie przedłożyć braków w terminie i uzupełni je po ustaniu pandemii. Ustawa o "Covid" została zmieniona w 05.2020 r. i umożliwiła przesunięcie terminów na uzupełnienie. Jednakże mimo to, zapisy ustawy tylko wydłużały możliwość uzupełnienia.

Kiedy należy przyjąć, że termin 30dniowy na usunięcie braków minął i decyzja na zbieranie odpadów wygasła?

Czy należy dodatkowo poinformować podmiot o tym, że decyzja wygasła z mocy prawa i należy złożyć nowy kompletny wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX