Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak interpretować przepis art. 106 ust. 9 u.p.s.?

Jaki termin obowiązuje w przypadku dostarczenia przez stronę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do organu, mającego wpływ na przyznanie zasiłku stałego do momentu podjęcia postępowania (np. klient dostarcza niniejsze orzeczenie w dniu 20.06.2017 r. do siedziby OPS)?

W jakim terminie należy podjąć zawieszone uprzednio postępowanie administracyjne?

Jaki przepis prawa to reguluje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?