Kiedy należy kontynuować teczkę akt osobowych pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 1.09.2019 r. na czas nieokreślony należy założyć nową teczkę akt osobowych jeśli wcześniej był zatrudniony w tej samej placówce na czas określony w okresie od 1.09.2018 do 31.08.2019 r.?

Czy pracownikowi obsługi, który przeszedł na emeryturę dnia 28.08.2019 r. i z którym zawarto nową umowę o pracę z dniem 1.09.2019 r. należy założyć nową teczkę akt osobowych, czy można kontynuować poprzednią?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX