Kiedy należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od stycznia 1999 r. przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarcza, a od grudnia 2000 r. także jako wspólnik spółki cywilnej. Od 1 stycznia 1999 r. zadeklarował i opłaca obowiązkową składkę zdrowotną. W roku 2012 r. zostało przez NFZ wszczęte postępowanie w sprawie podlegania ww. ubezpieczeniu. NFZ wydał decyzję, z której wynika, że składkę od początku powinienem opłacać w podwójnej wysokości.

Jakie skutki finansowe będą tej decyzji, czy składki zdrowotne nie podlegają przedawnieniu?

Jeżeli tak, to które składki będzie musiał opłacić, a które nie będą do zapłaty?

Nie jest znany fakt przerwania biegu terminu, a pierwsze działania w celu ustalenia okresów podlegania miały miejsce w lipcu 2012 r. Do ww. dnia ZUS nie kwestionował prawidłowości dokonanych zgłoszeń i wpłat.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX