Kiedy można zwolnić pracownika, który nie tawił się do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony dnia 3 stycznia 2011 r. na czas nieokreślony. Od dnia 6 stycznia do 14 czerwca 2011 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Do pracy wrócił 15 czerwca 2011 r. i świadczył ją nieprzerwanie do 4 sierpnia. Od 5 sierpnia pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. W dniu 5 listopada ZUS podważył zwolnienie lekarskie pracownika i uznał go za zdolnego do pracy. Podważone zwolnienie lekarskie obowiązywało do 7 listopada. Pracownik nie stawił się do pracy 7 listopada, dostarczył natomiast zwolnienie lekarskie obowiązujące od 8 listopada. Do dnia dzisiejszego (30 listopada 2011 r.) pracownik dostarcza zwolnienia lekarskie.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika za niestawienie się do pracy 7 listopada? Kiedy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę i czy może to zrobić bez zachowania okresu wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access