Kiedy można wydatkować dotację za efekt w szkole policealnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła policealna niepubliczna otrzymuje dodatkową dotację za efekt kształcenia za słuchaczy, którzy uzyskali lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/dyplom zawodowy. Czy dotację za efekt za słuchaczy, którzy ukończyli szkołę w sierpniu 2021 r. i uzyskali dyplom zawodowy w sesji egzaminacyjnej czerwiec 2021 r. należy rozliczyć i wydatkować do końca roku budżetowego 2021 r.? Organ prowadzący powinien w terminie do 12 miesięcy od ukończenia przez słuchacza szkoły wystąpić z wnioskiem o wypłatę dotacji za efekt. Jeśli złoży odpowiedni wniosek w roku kalendarzowym 2022 i otrzyma należną dotację, może ją wydatkować na cele edukacyjne w roku 2022? Czy dotacja powinna być wydatkowana i rozliczona w tym samym roku budżetowym, w którym odbył się egzamin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX