Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych żądał od wykonawców dołączenia do oferty dokumentów technicznych dotyczących oferowanego sprzętu (np. kart katalogowych, specyfikacji technicznych, instrukcji, opisów) potwierdzających spełnienie wszystkich parametrów i wymogów technicznych zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca załączył do oferty karty katalogowe, które potwierdzają spełnienie podstawowych parametrów, natomiast pozostałe nie zostały określone.

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. do uzupełnienia opisu w zakresie pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?