Kiedy można uznać że nauczyciel będący akompaniatorem realizuje godziny ponadwymiarowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole zatrudniony jest nauczyciel - akompaniator. Realizuje 3 godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel akompaniator nie prowadzi bezpośrednio zajęć z uczniami ponieważ jak z samej nazwy wynika - akompaniuje podczas zajęć gry na instrumencie, np. trąbce. Nauczyciel - akompaniator opracowuje swoje materiały - jednak nie prowadzi z uczniami zajęć bezpośrednio.

Czy można uznać, że nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX