Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony jest od ponad 5 miesięcy i choruje od 2 miesięcy. W dniu, w którym upłynie mu ponad 3 miesiące zwolnienia lekarskiego uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy z art. 53 § 1 pkt 1 lit. a) k.p. będzie on jednocześnie zatrudniony powyżej 6 miesięcy.

Czy w takiej sytuacji należy czekać, aż upłynie pracownikowi pełny okres zasiłkowy oraz 3 miesiące świadczeniu rehabilitacyjnym, czy też można go zwolnić po upływie ponad 3 miesięcy zwolnienia lekarskiego przyjmując, że jego choroba rozpoczęła się kiedy jeszcze nie posiadał co najmniej 6 miesięcznego zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX