Kiedy można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem z powodu długiej nieobecności chorobowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli w piśmie kierowanym do pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie art. 53 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p., podano termin okresu jednego zwolnienia lekarskiego i termin świadczenia rehabilitacyjnego ustalonego przez ZUS, (przyznawanego po 182 dniach zwolnienia lekarskiego), a pominięto czas zwolnienia lekarskiego, o którym stanowi zaś ZUS, to takie pismo pracodawcy jest nieważne i nie wywoła skutków prawnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access