Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni. Po tym okresie przedstawił pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy i wystąpił, bezpośrednio o urlop wypoczynkowy w wymiarze 15 dni roboczych. Pracodawca wyraził zgodę na ten urlop. Po urlopie wypoczynkowym przedstawił zwolnienie lekarskie do dnia 18 maja 2020 r. z tym samym kodem choroby (co ustalił ZUS). Zwolnienie nie jest płatne, ale usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy. Jednocześnie pracownik wystąpił o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy w takim stanie faktycznym, pracodawca może rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p., w związku z tym, że przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni, mimo, że aktualnie jest nieobecny w pracy, a ta nieobecność jest usprawiedliwiona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?