Kiedy można przesunąć nauczyciela do prowadzenia innych zajęć w placówce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dostarczył w ciągu roku dokumenty potwierdzające chorobę zawodową (ograniczona praca głosem, częściowa niezdolność do pracy). Nauczyciel pracuje w liceum ogólnokształcącym na stanowisku nauczyciela j. polskiego, ma zatrudnienie na czas nieokreślony. Nauczyciel na początku roku szkolnego 2023/2024 przyjął zakres obowiązków, oraz liczbę godzin 24 (z dokumentów dostarczonych o chorobie wiedział już od stycznia 2023r). Następnie po 2 miesiącach zaczął żądać zmniejszenia liczby godzin o 8. Na moją uwagę, że będzie miał niepełny etat, stwierdził, że 2 godziny mam mu dać kółka. Pomimo wystawionego ogłoszenia nie znalazł się nauczyciel, który w trakcie roku przejmie 2 klasy. Wspomniany nauczyciel poszedł na 3 tygodniowe zwolnienie lekarskie tłumacząc, że musi oszczędzać głos i nie może prowadzić tak dużą liczbę godzin. Mam pytanie, czy w związku z chorobą zawodową mam obowiązek zatrudnić nauczyciela na tym stanowisku w następnym rok szkolny na warunkach stawianych mi przez nauczyciela (praca tylko do południa, tylko 18 godzin, brak okienek...)? Czy mogę go przesunąć np. na stanowisko wychowawcy internatu (etat 30 h ale nie musi pracować głosem).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX