Kiedy można podatnikowi zmienić adres do korespondencji bez jego pisemnej dyspozycji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy można podatnikowi zmienić adres do korespondencji bez jego pisemnej dyspozycji?

Chodzi o doręczanie na podstawie ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p. decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.

SYTUACJA NR 1: Korespondencja została zwrócona do organu podatkowego z adnotacją listonosza "adresat nie zamieszkuje". Czy powinnam zmienić adres zgodnie z adresem stałego zamieszkania?

SYTUACJA NR 2: Czy powinnam zmienić adres do korespondencji, kiedy widzę w systemie, że została dokonana jakaś zmiana? Widzę, że podatnik przemeldował się nie informując o tym organu podatkowego. Czy powinnam nic nie robić i uznać, że obowiązuje tu art. 146 o.p.?

SYTUACJA NR 3: Co z sytuacją, kiedy podatnik sprzedał nieruchomość, a my nie posiadamy żadnego innego adresu, brak zameldowania pod innym adresem niż dotychczasowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX