Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest wydzielenie działki budowlanej w oparciu o art. 95 pkt 7 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., w niżej przedstawionym przypadku?

Na części działki A i B usytuowany jest budynek mieszkalny. W wyniku podziału działki A powstaną dz. A1 i A2. W wyniku podziału działki B powstaną działki B1 i B2. W związku z powyższym na działce A1 (o pow. 0,1138) i B1 (o pow. 0,0885) posadowiony jest budynek i działki te zostaną wydzielone, jako niezbędne do korzystania z budynku mieszkalnego.

Czy możliwy jest taki podział w oparciu a art. 95 pkt 7 u.g.n.?

Jak opisać w decyzji działki A2 (o pow. 0,1042) i B2 (o pow. 0,0958), że powstały w konsekwencji wydzielenia działek niezbędnych do korzystania z budynku mieszkalnego?

Nadmieniam, że części działek A i B (pojedynczo są to wąskie działki) objęte są dwoma decyzjami o WZ, ale wydaje mi się, że w oparciu o art. 95 pkt 7 u.g.n. nie bierze się pod uwagę tych decyzji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację