Kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia dyrektora szkoły kończącego swoją kadencję?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r.

PYTANIE

Dyrektor szkoły kończy kadencję w dniu 31.08.2021 r. i chce przejść na emeryturę, ale najchętniej jeszcze w sierpniu, czyli rozwiązać stosunek pracy 27.08.2021 r. Czy z uwagi na koniec kadencji upływający 31.08 takie wcześniejsze rozwiązanie jest możliwe? W jakim trybie tego dokonać? Czy jest możliwe złożenie przez dyrektora trzymiesięcznego wypowiedzenia i wnioskowanie o skrócenie okresu wypowiedzenia o kilka dni, tzn. ze skutkiem na 27.08?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX