Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mężczyzna, który ukończył 61 lat, ma przepracowane 25 lat, może przejść na świadczenie przedemerytalne w związku z likwidacją stanowiska?

Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy prywatnego, który zatrudnia tylko 1 osobę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?