Kiedy korespondencję można uznać za dostarczoną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach realizacji zadania projektowego, wystąpiliśmy do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia. Pracownik urzędu zapowiedział, że możliwe są opóźnienia w wydaniu decyzji ze względu na to, że urząd może kontynuować procedurę wydania decyzji dopiero po otrzymaniu, tzw. zwrotek potwierdzających, że strona postępowania (właściciel terenu objętego wnioskiem) otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Urząd, pomimo upływu czterech tygodni, nie otrzymał wszystkich "zwrotek". Niektórzy właściciele przebywają od kilku miesięcy za granicą.

Kiedy korespondencję można uznać za dostarczoną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX