Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zastosować art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN w następującej sytuacji:

w szkole podstawowej nauczyciel (najpierw stażysta, potem kontraktowy) jest zatrudniony od wielu lat w niepełnym wymiarze czasu pracy. W roku szkolny 2009/2010 w wymiarze 9/18, w 2010/2011 w wymiarze 11/18, natomiast na rok szkolny 2011/2012 jest zaplanowany wymiar 13/18 etatu.

Czy gmina może nałożyć w takiej sytuacji na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole w wymiarze 5/18, celem uzupełnienia etatu do 18/18 godzin tygodniowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?