Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Obzejta Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2020 r. poz. 449 z późn. zm.): 1. Oświadczenie woli w imieniu banku spółdzielczego składają 2 członkowie zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik lub 2 pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Oświadczenie woli w imieniu banku spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, składa członek zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez zarząd.

Czy dopuszczalna jest możliwość jednoosobowej reprezentacji banku spółdzielczego (pełnomocnik upoważniony przez zarząd banku) w przypadku zawierania umowy ramowej, gdzie zawierana jest umowa o prowadzenie rachunku bankowego, umowa o elektroniczne kanały kontaktu (bankowość internetowa) oraz umowa o debetową kratę płatniczą? Czy może jednak przy tak skonstruowanej umowie (rachunek bankowy, bankowość internetowa, karta płatnicza) wymagana jest obligatoryjnie reprezentacja dwuosobowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?