Kiedy byłemu małżonkowi przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje byłemu mężowi na byłą żonę?

Wszystkie inne warunki do przyznania zasiłku są spełnione. W danym przypadku rozwiązanie małżeństwa nastąpiło 22 lata temu, bez orzekania o winie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX