Jeżeli zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę jakichkolwiek zadań, to czy na etapie realizacji umowy wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, skoro nie wskazywał tego w ofercie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę jakichkolwiek zadań (na postawie art. 60 lub art. 121 p.z.p.), to czy na etapie realizacji umowy wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, skoro w ofercie nie wskazał, że zamierza powierzyć jakiemukolwiek podwykonawcy wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX