Jeżeli w treści rozstrzygnięcia o zwolnieniu cudzoziemca zamierzającego zawrzeć związek małżeński od przedłożenia dokumentu, sąd wskazał, że zwolnienie dotyczy kierownika urzędu stanu cywilnego w konkretnej gminie, to może ono być skutecznie wykorzystane przed kierownikiem innej gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd rejonowy wydał w sierpniu 2022 r. postanowienie o zwolnieniu obywatela Mołdawii od przedstawienia urzędowi stanu cywilnego w miejscowości A dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego. Obywatel Mołdawii wraz z obywatelką Polski przychodzą z tym postanowieniem do urzędu stanu cywilnego w miejscowości B.

Czy skoro w tym postanowieniu jest wpisane, że sąd zwalnia z obowiązku przedstawienia dokumentu urzędowi stanu cywilnego w miejscowości A, to czy są oni zwolnieni w przedłożenia tego dokumentu również w urzędzie stanu cywilnego w miejscowości B?

Jeśli chodzi o to postanowienie sądu to moje wątpliwości budzi też stwierdzenie, że sąd zwalnia od przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego - ustawa mówi wyraźnie "dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo", a sąd ujął to w taki sposób, że zupełnie nie wiadomo o jaki dokument chodzi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX