Jeżeli przedsiębiorca na terenie skupu złomu magazynuje odpady metali luzem na placu magazynowym, czy wymagane jest, aby... - OpenLEX

Jeżeli przedsiębiorca na terenie skupu złomu magazynuje odpady metali luzem na placu magazynowym, czy wymagane jest, aby posiadał w tym przypadku pozwolenia wodnoprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli przedsiębiorca na terenie skupu złomu magazynuje odpady metali luzem na placu magazynowym, czy wymagane jest, aby posiadał w tym przypadku pozwolenia wodnoprawne?

Plac nie jest skanalizowany. Z powodu jego nachylenia względem granicy działki wody opadowe (w tym przypadku mogące mieć kontakt z odpadami metali) spływają do przydrożnej (droga powiatowa) studzienki kanalizacyjnej (zlokalizowanej na granicy działki, za płotem) i przepustem pod drogą spływają do rowu przydrożnego. Aktualnie w zezwoleniu przedsiębiorca ma określoną możliwość magazynowania odpadów luzem na placu. W związku z wystąpieniem przedsiębiorcy o zmianę posiadanego zezwolenia w trybie art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. przedsiębiorca składa u starosty wyjaśnienia odnośnie sposobu magazynowania zbieranych odpadów, aby wyliczyć zabezpieczenie roszczeń. Wniosek obejmuje również wykreślenie części zbieranych do tej pory odpadów (w tym przypadku palnych), a więc jest także na wniosek strony - z art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej k.p.a.

Czy starosta może wezwać w powyższym przypadku przedsiębiorcę do załączenia pozwolenia wodnoprawnego do wniosku o zmianę zezwolenia?

Czy może wymagać, aby przedsiębiorca zawnioskował o wykreślenie z decyzji zapisów o magazynowaniu odpadów luzem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?