Jeżeli podmiot wytworzył 5 Mg tylko odpadów o kodzie 17 04 01, może nie prowadzić ewidencji w ogóle, a jeśli wytworzył 5 Mg odpadów 17 04 01, ale też i inne rodzaje odpadów, to już musi prowadzić KPO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wytworzyła 5 Mg odpadów o kodzie 17 04 01 (mosiądz). Zgodnie z ustawą o odpadach, jeśli wytwarza się do 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, to podmiot może prowadzić tzw. uproszczoną ewidencję odpadów w oparciu tylko o KPO. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531), jeśli podmiot wytwarza do 5 Mg rocznie odpadów o kodzie 17 04 01 - nie musi w ogóle prowadzić ewidencji odpadów.

Co jest tutaj dla nas najważniejsze?

Jak mam to rozumieć?

Rozporządzenie bierze się dla każdego odpadu osobno, a ustawa mówi o odpadach ogólnie.

Czyli jeżeli podmiot wytworzył 5 Mg tylko odpadów o kodzie 17 04 01 i nie wytworzył żadnych innych odpadów - może nie prowadzić ewidencji w ogóle, a jeśli wytworzył 5 Mg odpadów 17 04 01, ale też i inne rodzaje odpadów, to już i dla 17 04 01 i dla innych musi prowadzić KPO (lub też KEO)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX