Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami, prowadzący nową instalację lub zmienioną w sposób istotny, z której emisja wymaga pozwolenia, jest zobowiązany do przeprowadzenia pomiarów wstępnych wielkości emisji z tej instalacji.

Czy takie badania powinny być dołączone już do wniosku o pozwolenie?

Jeżeli organ wie, że instalacja już działa kilka lat, ale do tej pory nie mieli pozwolenia, czy ma prawo wymagać przedłożenia badań wstępnych?

Co w przypadku gdy, prowadzący instalacje nie ma takich badań?

Jeżeli jest to instalacja nowa i uruchomią ją dopiero po otrzymaniu decyzji, to należałoby dokonać zapisu w decyzji o obowiązku przeprowadzenia badań w ciągu 14 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację