Jeżeli mamy wszczęte postępowanie przed 23 kwietnia 2022 r. dla przedsięwzięcia z grupy II, a postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś wydane zostanie po tym terminie, to organ będzie związany § 1 r.f.r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 23 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 17 marca 2022 r. w sprawie formatu raportu oraz dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (Dz.U. 2022 r. poz. 652) - dalej r.f.r.

Jeżeli mamy wszczęte postępowanie przed 23 kwietnia 2022 r. dla przedsięwzięcia z grupy II (mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), a postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś wydane zostanie po tym terminie, to organ będzie związany § 1 r.f.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX