Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli drzewa są wycinane z powodu zagrożenia, czy starosta ma prawo powoływać się w decyzji na art. 83c ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p. i za usunięte drzewa w ilości 3 szt. nakazać nasadzenia w ilości 5 szt. drzew?

Drzewa są suche, pęknięte, pochylone na budynek mieszkalny i linię energetyczną. Jako powód wycinki wnioskodawca powołuje się na art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 u.o.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację