Jeśli z winy ośrodka naliczono i wypłacono za dużą kwotę stronie, to można mówić o nienależnie pobranym świadczeniu i żądać... - OpenLEX

Jeśli z winy ośrodka naliczono i wypłacono za dużą kwotę stronie, to można mówić o nienależnie pobranym świadczeniu i żądać jego zwrotu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie został przyznany zasiłek dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. łącznie z odsetkami. Odsetki do tego ZDO naliczone zostały na dzień 15 maja 2014 r. istnieje jednak wątpliwość, czy ośrodek postąpił właściwie, tzn. czy te odsetki w tym przypadku nie powinny być naliczone do 30 września 2013 r. (tak jak zostało przyznane świadczenie).

Czy w takim przypadku kiedy z winy ośrodka naliczono i wypłacono za dużo odsetek do ZDO, to można mówić o nienależnie pobranym świadczeniu oraz żądać jego zwrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?