Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.

Jeśli wnioskodawcą jest spółka, której jedynym wspólnikiem jest gmina, to czy istnieje obowiązek złożenia zaświadczenia o niekaralności tego wspólnika?

Jeżeli tak, to kogo ma ono dotyczyć - wójta/burmistrza/prezydenta miasta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?