Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka z o.o. posiada 70% udziałów w spółce zależnej (również spółka z o.o.). Od 2011 r. - od momentu zakupu udziałów w spółce zależnej - sporządzamy sprawozdanie skonsolidowane dla grupy kapitałowej obejmującej dwie spółki. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zamierzamy sprzedać całość naszych udziałów spółce zależnej.

Czy w takiej sytuacji powinniśmy sporządzić ostatni bilans skonsolidowany na dzień 31 grudnia 2016 r. i czy ma tu znaczenie data podpisania aktu notarialnego na sprzedaż przedmiotowych udziałów?

Jeśli spółka nie sprzeda wszystkich udziałów tylko ich część, to w jakim przypadku będzie jeszcze zobowiązana sporządzać sprawozdanie skonsolidowane?

Czy to zależy od ilości utrzymanych udziałów, czy też ma znaczenie to, że w poprzednich latach byliśmy zobligowani do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?