Jeśli podmiot zamierza usunąć drzewa w związku z budową parkingu, to czy organ powinien naliczyć stosowną opłatę? - OpenLEX

Jeśli podmiot zamierza usunąć drzewa w związku z budową parkingu, to czy organ powinien naliczyć stosowną opłatę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy za usunięcie drzew z działki gminnej związanych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych na terenie zieleni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednocześnie związanych z budową parkingu na 8 stanowisk (niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych) na tym samym terenie należy naliczyć opłatę?

Czy w opisanej sytuacji można zastosować art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.?

Wnioskodawca podał obydwa wskazane powody jako podstawę usunięcia drzew. Jednocześnie dołączył do wniosku projekt nasadzeń zastępczych na tej samej działce w innym miejscu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX