Jeśli mpzp dopuszcza wyłącznie usługę, możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę hali produkcyjnej? - OpenLEX

Jeśli mpzp dopuszcza wyłącznie usługę, możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę hali produkcyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Teren działki znajduje się w strefie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania terenu U/MN - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy składowej i magazynów. Na terenie znajduje się istniejący zakład produkcyjno-magazynowy wyrobów z pleksy, który powstał na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor planuje rozbudowę istniejącego zakładu o halę produkcyjną (produkcja opakowań i tektury w technologii plaster miodu).

Czy mając na uwadze powyższe oznaczenie w planie miejscowym, który dopuszcza wyłącznie usługę, jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę hali produkcyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX