Jeśli Inwestor unika nałożonego przez organ obowiązku umyślnie, jakie kroki powinien podjąć organ mając na uwadze, iż Inwestor nie jest w stanie dokonać nasadzeń z uwagi na koszty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz Miasta wydał decyzję dla Inwestora zezwalającą na usunięcie drzew z terenu pod inwestycję uwarunkowując ją dokonaniem znacznej ilości nasadzeń zastępczych. Inwestor już pięciokrotnie wnioskował o zmianę decyzji ostatecznej przedłużając zarówno termin jak i miejsce nasadzeń. Z chwilą zbliżającego się terminu dokonania nasadzeń kolejny raz wnioskuje o jego przesunięcie.

Jeśli Inwestor unika nałożonego przez organ obowiązku umyślnie, jakie kroki powinien podjąć organ mając na uwadze, iż Inwestor nie jest w stanie dokonać nasadzeń z uwagi na koszty?

Czy powołując się na zapisy art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. może w nieskończoność starać się o przesunięcie terminu wykonania nasadzeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX