Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X złożyła wniosek do Starosty o zmianę decyzji wydanej w 2013 r. w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Zmiana decyzji ma polegać na poszerzeniu terenu o dodanie do miejsca zbierania odpadów dwóch działek oraz dopisaniu odpadów o kodach 15 01 02, 16 01 03, 20 03 07, 17 01 01, 17 01 07, 17 09 04. Dla odpadów 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) metoda zbierania według wnioskodawcy będzie polegała na wstępnym rozdrobnieniu odpadów (zmniejszeniu objętości odpadu) przy użyciu mobilnego rozdrabniacza odpadu (marki Hammel lub Aries). Rozdrobniony odpad 20 03 07 zostanie przekazany do dalszego zagospodarowania podmiotom zewnętrznym lub zostanie przekazany do przetworzenia na własną instalację do produkcji paliwa alternatywnego. Według wnioskodawcy przedstawiony sposób zbierania odpadu o kodzie 20 03 07 (wstępne sortowanie) nie prowadzi do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadu oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów - art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach (zapis przytoczony przez wnioskodawcę).

Czy w opisanym przypadku firma nie powinna złożyć oddzielnego wniosku na przetwarzanie odpadów (dot. odpadu o kodzie 20 03 07)?

Czy należy tylko zmienić decyzję wydaną już w 2013 r., tak jak chce tego wnioskodawca?

Jeśli decyzja byłaby tylko zmieniana poprzez dopisanie kodów 15 01 02, 16 01 03, 20 03 07, 17 01 01, 17 01 07, 17 09 04 oraz dwóch nowych działek do powierzchni terenu, to czy obowiązują ją nowe przepisy, które weszły w życie w dniu 05.09.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?