Jakimi zapisami zamawiający może zagwarantować sobie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przed upływem terminu realizacji umowy (wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający przy podpisaniu umowy żąda jedynie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancja ubezpieczeniowa).

Jakimi zapisami zamawiający może zagwarantować sobie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przed upływem terminu realizacji umowy (wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej)?

Czy zamawiający może żądać przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy równoczesnego wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres rękojmi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX