Jakimi przepisami prawa należy się kierować w przypadku sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdu na praktyki zagraniczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2016 r.

PYTANIE

Jakimi przepisami prawa należy się kierować w przypadku sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdu na praktyki zagraniczne? Ilu uczniów przypada na jednego nauczyciela / opiekuna praktyk?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access