Jakim dokumentem (decyzją, pismem informującym) powinno zakończyć się postępowanie wobec osób, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ustalaniem odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej, Ośrodek prowadzi postępowania wyjaśniające co do sytuacji finansowej zstępnych przed wstępnymi.

Jakim dokumentem (decyzją, pismem informującym) powinno zakończyć się postępowanie wobec osób, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego?

Czy w decyzji ustalającej wnukowi wysokość odpłatności za pobyt dziadka w DPS można ująć informacje dotyczące pozostałych zobowiązanych, np. "zbadano sytuację pozostałych zobowiązanych (tu wymienić imiona i nazwiska), ale z przedstawionych dokumentów wynika, że nie przekraczają 300% kryterium dochodowego, zatem jest Pan jedyną osobą zobowiązaną do regulowania kwoty należności (...)"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX