Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 87 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Nauczycielka pracowała do 31 sierpnia 2010 r., a od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2017 r. przebywała cały czas na urlopie bezpłatnym. Z dniem 1 września 2017 r. przeszła na emeryturę w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat). Do dnia dzisiejszego nie ma wypłaconej odprawy. W jaki sposób należy obliczyć wysokość należnej nauczycielce odprawy emerytalnej? W oparciu o jakie wynagrodzenie - czy z 31.08 2010 r. czy z 31.08 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?