Jakie zaświadczenia lekarskie lekarz POZ jest zobowiązany wystawiać bezpłatnie, a za które może pobierać opłatę? - OpenLEX

Jakie zaświadczenia lekarskie lekarz POZ jest zobowiązany wystawiać bezpłatnie, a za które może pobierać opłatę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Jakie zaświadczenia lekarskie lekarz POZ jest zobowiązany wystawiać bezpłatnie, a za które może pobierać opłatę?

Chodzi o zaświadczenie do urzędu skarbowego (zaświadczenia o chorobach i stosowanym leczeniu w celu odzyskania części podatku), zaświadczenie dla nauczycieli do komisji socjalnej w celu uzyskania zapomogi z zakładu pracy (zaświadczenia o chorobach i stosowanym leczeniu), do szkół (usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych z powodu choroby), itp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX