Jakie zasady stosować przy awansie pracowników socjalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik posiada dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych uzyskany dnia 26.09.2012 r oraz dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Polityka Społeczna ukończony dnia 21.11.2012 r, brak wpisanej specjalności w dyplomie. Obecnie zatrudniony jest, jako specjalista pracy socjalnej. Posiada 9 lat stażu pracy w zawodzie pracownika socjalnego. Pracownik uzyskał dwie następujące po sobie pozytywne oceny okresowe.

Czy osoba powinna być obligatoryjnie awansowana na wyższy stopień awansu zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX