Jakie zasady obowiązują przy złożeniu wniosku o urlop macierzyński?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Pracownica zdecydowała się na skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Otrzymaliśmy informację mailową od pracownicy, którą wydrukujemy i załączymy do akt osobowych oraz akt urodzenia dziecka.

Czy oprócz powyższych dokumentów potrzebujemy osobny wniosek na urlop macierzyński?

2. Pracownica zdecydowała się na skorzystanie "ciągiem" z zasiłku macierzyńskiego 81,5% (20 tygodni) oraz zasiłku rodzicielskiego 81,5% (32 tygodnie). Otrzymaliśmy od niej informację mailową jaka wysokość zasiłku ją interesuje, akt urodzenia dziecka oraz wniosek o zasiłek rodzicielski.

Czy oprócz powyższych dokumentów potrzebujemy również osobny wniosek o zasiłek macierzyński?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX