Jakie zasady należy przyjąć w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w przypadku korekt zarówno " in minus", jak i "in plus"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2020 r.

PYTANIE

Spółka świadczy m.in. usługi zwolnione (szkoleniowe i ubezpieczeniowe). Często zdarza się, iż wystawia korekty zarówno zwiększające jak i zmniejszające. W przypadku korekt "in minus" art. 29a ust. 13 ustawy nie może mieć tutaj zastosowania, ponieważ nie występuje w tych przypadkach podatek VAT i nie nastąpi jego zmniejszenie w stosunku do faktury pierwotnej.

Jakie zasady należy przyjąć w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego (ujęcia podstawy usług zwolnionych w deklaracji za który okres) w przypadku korekt zarówno " in minus", jak i "in plus"?

Czy ma tutaj zastosowanie zasada ogólna - generalizująca - jeśli korekta dotyczy błędów powstałych już przy wystawieniu faktury pierwotnej - cofamy się ustalając obowiązek korekt, jeśli okoliczności powstały później - ujmujemy korektę na bieżąco - w dacie wystawienia korekty?

Czy może należy tutaj przyjąć zasadę, że skoro podatek VAT nie występuje i nie nastąpi zaniżenie zobowiązania podatkowego należy ujmować korekty "in minus" w dacie ich wystawienia, a korekty in plus w dacie obowiązku faktury pierwotnej, a w przypadku korekt "in plus" dotyczących usług zwolnionych z tyt. art. 43 ust. 1 pkt 37 (usługi ubezpieczeniowe) w dacie zapłaty tej korekty (nie w dacie zapłaty faktury pierwotnej)? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX