Jakie zapisy dotyczące sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego powinny się znaleźć w statucie szkoły? - OpenLEX

Jakie zapisy dotyczące sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego powinny się znaleźć w statucie szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie zapisy dotyczące sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego powinny się znaleźć w statucie szkoły?

Czy w statucie można tylko określić, jakie przepisy regulują sprawdzian i egzamin gimnazjalny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX