Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r.

PYTANIE

W nawiązaniu do art. 97 ust. 1 p.z.p.: "Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy". Proszę o wyszczególnienie jakie załączniki obowiązkowo winny być przechowywane wraz z protokołem oraz w jaki sposób, w myśl ustawowego obowiązku elektronizacji?

Ponadto proszę o wskazanie uwarunkowań prawnych dla przechowywania protokołów wraz ze załącznikami w zamówieniach prowadzonych elektronicznie, aby zagwarantowana została ich nienaruszalność. Szczególnie pytam tutaj o sposób przechowywania danych umieszczanych na serwerach, które wykonawcy pobierają za pomącą aliasu (po zakończeniu postępowania przetargowego zagwarantowanie stałości składni aliasu przez okres 4 lat wydaje się być bardzo utrudnione).

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż objętość dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ najczęściej przekracza dopuszczalne limity oprogramowania służącego do elektronicznego prowadzenia postępowań, proszę o informację jakie wymagania prawne co do archiwizacji dotyczą plików, które ze względu na swoją wielkość udostępniane są wykonawcom w postaci elektronicznej innymi kanałami niż systemy do prowadzenia postępowań elektronicznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?